Na ovoj strani imate mogućnost da popunite online upit za procenu selidbe. Formular treba da sadrži što je moguće više detalja sa svim zahtevima i specifičnostima vaše selidbe. Po dobijanju Vaše poruke, agent iz našeg tima će Vam odgovoriti sa konkretnom ponudom i ponuditi najpovoljniju cenu selidbe u zavisnosti od usluga koje navedete da su Vam potrebne. Obavezno upišite kontakt telefon u detaljan opis zahteva da bi lakše stupili u kontakt nakon dobijanja vaše poruke.